NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. set global - Aktualizuje globální konfiguraci IPX. set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce. set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm

0.031

Warum kann ich im Explorer von Windows-7 die Ordner nicht anpassen, wie z.B. die Hintergrundbilder?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /