NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. set global - Aktualizuje globální konfiguraci IPX. set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce. set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.077

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Gleich riecht er und Gleichrichter im Bezug?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /