NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. set global - Aktualizuje globální konfiguraci IPX. set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce. set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm

0.078

Wi-Fi Passwort vom WLAN Netzwerk (anzeigen,finden,hacken)?

 /

Wie kann ich eine DVD oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10 auswerfen?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10,(finden, öffnen, bearbeiten)?

 /

Kann man DesktopOK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen?

 /

Fallende Blätter am Windows Desktop!

 /