NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. set global - Aktualizuje globální konfiguraci IPX. set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní. set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce. set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm
0.077

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

Transfer the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /