NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí filtry paketů. show global - Zobrazí globální konfiguraci IPX. show interface - Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní. show route - Zobrazí směrovací tabulku IPX. show service - Zobrazí tabulku služeb IPX. show staticroute - Zobrazí statické trasy. show staticservice - Zobrazí statické služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW

netsh routing ipx show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show.htm

0.046

Wi-Fi, bzw. WLAN Treiber Informationen anzeigen lassen!

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Was kann man tun damit der PC nicht ständig ausgeht!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Die Windows 8/8.1 und 10 cmd.exe, bzw. die Eingabeaufforderung im administrativen Modus starten?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /