NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show filter ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / FILTER

netsh routing ipx show filter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí filtry paketů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/filter.htm
0.061

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Kann ich die Symbole in Explorer Ansichten Gruppen anzeigen, bzw. anordnen?

 /

Windows and Native resolution?

 /

Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /