NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show filter ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / FILTER

netsh routing ipx show filter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí filtry paketů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí filtry paketů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/filter.htm
0.14
14945

Quick printer selection to print short notes! 

 /

Can I add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Wo finde ich den Windows 8.1 Registry-Editor, um Registry-Einträge zu bearbeiten?

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

Can I see all shared directorys on Windows-10 Home and Pro?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Windows-7- 30 Tage sind abgelaufen, welche Nachteile habe ich?

 /

Turn off sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10 / 11?

 /

Systemsteuerung, Arbeitsplatz, Netzwerk am Windows 8.1 (8, 10) Desktop anzeigen?

 /