NETSH - Windows XP/2000

netsh » set » machine

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set machine ? Použití: set machine [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název počítače, na kterém se bude pracovat. Poznámky: Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. Pokud název počítače není zadán, bude použit místní počítač.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. / Windows 2000/XP
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/set/machine.htm

0.046

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Adobe.de Kostenlose Testversionen zum Download!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /