NETSH - Windows XP/2000

netsh » set » machine

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set machine ? Použití: set machine [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název počítače, na kterém se bude pracovat. Poznámky: Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. Pokud název počítače není zadán, bude použit místní počítač.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. / Windows 2000/XP
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/set/machine.htm
0.077

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Wie kann ich möglichst schnell hohe Einnahmen bei CityVille erzielen?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /