NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.046

Windows 8 Beta Download?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /