NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.046

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Hilfe, der Windows-8 /-10 Explorer aktualisiert nicht die Dateilisten-Ansicht!

 /

x86 and x32, what is what?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /