NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show catalog - Zobrazí obsah katalogu Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm
0.062

Windows 10 Home or Pro version?

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Was ist ein Dokumente Ordner?

 /

What is pagefile.sys?

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /