NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show catalog - Zobrazí obsah katalogu Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm
0.062

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /

Diverse Programm / Tool Anfragen für Windows!

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /