NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show catalog - Zobrazí obsah katalogu Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm
0.093

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Am Samsung Handy den Blaufilter aktivieren?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, customize)?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /