NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show catalog - Zobrazí obsah katalogu Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm

0.077

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /