NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Použití: show catalog [[type=]full] Parametry: type - Jedna z následujících hodnot (volitelné): full: Zobrazí všechny položky (výchozí nastavení). lsp: Zobrazí pouze položky LSP. bsp: Zobrazí pouze položky BSP. nsp: Zobrazí pouze položky NSP. Poznámky: Zobrazuje položky katalogu rozhraní Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí obsah katalogu Winsock. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm
0.078

Windows Explorer as the default file manager!

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows-10 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Wie verbessert man Handschriftstil-Erkennung unter Windows-10?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

What is a blue screen?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /