NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show rule - Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SHOW

netsh advfirewall consec show - Windows Seven - Kommandoer Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/show.htm
0.249
18087

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

What is phishing?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /

Allergrößter Maus-Zeiger für den Desktop Computer!

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /

Automatically turn off monitor even without power options in Windows 10, 8.1, ...!

 /