NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec show rule ? Format: show rule name= [profile=public|private|domain|any[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] [verbose] Kommentarer: - Viser alle forekomster af reglen identificeret efter navn og eventuelt profiler og type. Eksempler: Vis alle regler: netsh advfirewall consec show rule name=all Vis alle dynamiske regler: netsh advfirewall consec show rule name=all type=dynamic

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SHOW / RULE

netsh advfirewall consec show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh interface httpstunnel delete interface
Slet en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/show/rule.htm
0.077

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD, or SSD in Windows 10?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Schriften drucken mit Druck- und Vorschaufunktion!

 /