NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall delete rule ? Format: delete rule name= [dir=in|out] [profile=public|private|domain|any[,...]] [program=] [service=|any] [localip=any|||||] [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway| ||||] [localport=0-65535|[,...]|RPC|RPC-EPMap|any] [remoteport=0-65535|[,...]|any] [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code| tcp|udp|any] Kommentarer: - Sletter en regel, der identificeres med et navn og eventuelt med slutpunkter, porte, protokol og type. - Hvis der findes flere resultater, slettes alle ens regler. - Hvis name=all angives, slettes alle regler fra den angivne type og profil. Eksempler: Slet alle regler for den lokale port 80: netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp localport=80 Slet en regel med navnet "tillad80": netsh advfirewall firewall delete rule name="tillad80"

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / DELETE / RULE

netsh advfirewall firewall delete rule - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle tilsvarende firewallregler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wcn
?ndringer til 'netsh wcn'-konteksten.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh rpc filter delete filter
Sletter RPC-firewallfilter.
netsh interface ipv6 show dnsservers
Viser DNS-serveradresserne.
netsh ras set portstatus
Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte.
netsh interface ipv6 delete potentialrouter
Sletter en router fra den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/delete/rule.htm
0.061

NewFileTime Video!

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Chrome: Proxy-Script wird heruntergeladen?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Region und Sprache ändern?

 /