NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for hovedtilstand. delete - Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet hovedtilstandsregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE

netsh advfirewall mainmode - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh wlan show filters
Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.
netsh ipsec static add filter
F?jer et filter til filterlisten.
netsh wlan add profile
F?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet.
netsh ipsec dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode.htm
0.124

Wozu der alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Wie kann ich mit Unicode / Sonderzeichen in Facebook einfügen mit QuickTextPaste?

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /