NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. delete - Sletter alle tilsvarende sikkerhedstilknytninger. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser indstillingerne for en firewallpolitik på kørselstidspunktet. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR

netsh advfirewall monitor - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall monitor'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface 6to4 set relay
Angiver 6to4-relayoplysninger.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p collab contact delete
Slet en kontaktperson fra lager til kontaktpersoner.
netsh bridge set adapter
?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort.
netsh nap client set csp
Angiver konfiguration af program til kryptografiske tjenester.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor.htm

0.078

Wie bekomme ich in CityVille mehr Energie, gibt es hier einen Trick?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Wo finde ich den PC Leistungsindex in Windows 8 (8.1, 10) (Computer, Bewertung)?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /