NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show consec - Viser oplysninger om den aktuelle consec-tilstand. show currentprofile - Viser de aktive profiler. show firewall - Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for firewallen. show mainmode - Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand. show mmsa - Viser SA'er for hovedtilstand show qmsa - Viser SA'er i hurtigtilstand.

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW

netsh advfirewall monitor show - Windows Seven - Kommandoer Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 set winsservers
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show.htm

0.093

Öffnen der Windows 10 Systemsteuerung und auf klassisch umstellen (finden)?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Die richtige Größe der Auslagerungsdatei in Windows 10?

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Der Windows-7 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /