NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » currentprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show currentprofile ? Format: show currentprofile Kommentarer: - Denne kommando viser de netværksforbindelser, der er knyttet til de aktive profiler. Eksempler: Viser alle de netværk, der er knyttet til de aktive profiler: netsh advfirewall monitor show currentprofile

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CURRENTPROFILE

netsh advfirewall monitor show currentprofile - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktive profiler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, currentprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh interface httpstunnel delete interface
Slet en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/currentprofile.htm
0.062

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

WhatsApp lässt sich nicht aktualisieren, zu wenig Speicher!

 /