NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » currentprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show currentprofile ? Format: show currentprofile Kommentarer: - Denne kommando viser de netværksforbindelser, der er knyttet til de aktive profiler. Eksempler: Viser alle de netværk, der er knyttet til de aktive profiler: netsh advfirewall monitor show currentprofile

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / CURRENTPROFILE

netsh advfirewall monitor show currentprofile - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktive profiler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, currentprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh interface httpstunnel delete interface
Slet en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/currentprofile.htm
0.031

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Windows EXE ZU APP Machen?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Gruppierung abstellen im Datei-Explorer unter Windows-10!

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /