NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » firewall

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show firewall ? Format: show firewall [rule name= [dir=in|out] [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser Windows Firewall-egenskaberne for alle tilgængelige netværksprofiler. - Argumentet profile= gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet. - Argumentet Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Viser den aktuelle tilstand af firewallen: netsh advfirewall monitor show firewall Viser den aktuelle udgående firewallregel for en profilen public: netsh advfirewall monitor show firewall rule name=all dir=out profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / FIREWALL

netsh advfirewall monitor show firewall - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for firewallen. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, firewall, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh ras diagnostics show all
Viser rapport for Remote Access-diagnosticering.
netsh interface ipv4 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras aaaa set accounting
Angiver logf?ringsprovideren.
netsh interface ipv4 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/firewall.htm

0.093

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Anfragen und Anregungen die noch nicht Implementiert sind?

 /

Sehen, ist es ein wichtiger Windows-Hotkey, nicht belegt, oder in Benutzung?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Wie aktiviert man Bildschirmtastatur, Windows 10 (starten, finden, öffnen)?

 /

Die Ordnergröße auf Windows-10!

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /