netsh advfirewall monitor show mainmode - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mainmode ? Format: show mainmode [rule name= [profile=public|private|domain|active|any[,...]] ] [verbose] Kommentarer: - Viser konfigurationen af hovedtilstand for alle tilgængelige netværksprofiler - Kommandoen [profile=] gør det muligt for administratoren at filtrere outputtet til bestemte profiler på systemet til kun at returnere resultater fra profilerne Active eller Inactive. - Kommandoen [rule] gør det muligt for administratoren at angive et omfang for regeloutputtet til bestemte regelnavne og status for omfanget af outputtet. - Kommandoen Verbose viser detaljerede oplysninger om sikkerhed og reglen 'kildenavn'. Eksempler: Viser de aktuelle oplysningerne om hovedtilstanden for den offentlige profil: netsh advfirewall monitor show mainmode rule name=all profile=public

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / MAINMODE

netsh advfirewall monitor show mainmode - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete neighbors
Sletter nabocachen.
netsh ras ip add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh interface ipv4 show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh ras add link
F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 install
Installer IP-protokollen.
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/mainmode.htm
0.187
21315

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Wo kann Bildschirmzoom am Samsung einstellen?

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Wo ist der Kennwortrücksetzdatenträger in Windows 10?

 /

Wie kann Textfeldauswahl für Einzel-Hotkey (Tastenkombination) erstellen?

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

What is an atomic clock can I use?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /