NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » show » mmsa

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mmsa ? Format: show mmsa [(kilde destination)|all] Kommentarer: - Denne kommando viser sikkerhedstilknytningen eller som filtreret efter (kilde destination)-par. - Kilden og destinationen er hver en enkelt IPv4- eller IPv6-adresse. Eksempler: Vis alle SA'er i hovedtilstand: netsh advfirewall monitor show mmsa Vis SA'erne i hovedtilstand mellem to adresser: netsh advfirewall monitor show mmsa 192.168.0.3 192.168.0.4

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / SHOW / MMSA

netsh advfirewall monitor show mmsa - Windows Seven - Kommandoer Viser SA'er for hovedtilstand / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, show, mmsa, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/show/mmsa.htm
0.046

Wo ist der Autostart-Ordner in Windows 8.1, bzw. 8?

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

What is a SD memory card?

 /

Ich möchte Q-Dir per Startparameter mit einem bestimmten Laufwerk im ersten Ordnerfenster starten?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

Klappt die PDF Vorschau in Windows 7?

 /