NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » show » privateprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall show privateprofile ? Format: show privateprofile [parameter] Parametre: state - Viser, om Windows Firewall med Avanceret sikkerhed er slået til eller fra. firewallpolicy - Viser standardfunktionsmåden for firewall ved indgående og udgående forbindelser. settings - Viser egenskaber for firewall. logging - Viser indstillinger for logføring. Bemærkninger: - Viser egenskaberne for den private profil. Hvis der ikke er angivet en parameter, vises alle egenskaber. Eksempler: Viser firewalltilstanden for den private profil: netsh advfirewall show privateprofile state

NETSH / ADVFIREWALL / SHOW / PRIVATEPROFILE

netsh advfirewall show privateprofile - Windows Seven - Kommandoer Viser egenskaber for den private profil. / Windows Seven
netsh, advfirewall, show, privateprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn delete profile
Sletter en netv?rksprofil fra profildatalageret.
netsh advfirewall consec show rule
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show filteraction
Viser oplysninger om filterhandlinger.
netsh wlan show all
Hermed vises komplette oplysninger om tr?dl?se enheder og netv?rk.
netsh ipsec dynamic show qmpolicy
Viser oplysninger om hurtigtilstandspolitik fra SPD.
netsh winsock show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/show/privateprofile.htm

0.046

Fenster friert ein, das Programm stürzt ab, warum?

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

MEMORY.DMP Datei?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

How to change user account picture in Windows 8.1/8 (login, logon, image)

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /