NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » key

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set key ? Format: set key [[passphrase=]] Parametre: Navn Værdi passphrase - Et adgangsudtryk, der skal bruges til at oprette nøglen. Hvis der ikke angives et adgangsudtryk, oprettes der en tilfældig nøgle. To nøgler, der er oprettet ved hjælp af samme adgangsudtryk, er altid identiske. Brug af et adgangsudtryk er en nem måde at dublere samme nøgle til en anden computer (valgfrit). Kommentarer: Opretter en ny nøgle, som tjenesten BranchCache skal bruge til at beskytte indholdsoplysninger. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando, så den kan gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: set key set key passphrase="Mit indhold skal beskyttes"

NETSH / BRANCHCACHE / SET / KEY

netsh branchcache set key - Windows Seven - Kommandoer Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, key, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh p2p pnrp cloud flush
Rydder cacheposter.
netsh http add urlacl
Tilf?jer en reservation af URL-adresse.
netsh p2p collab contact show contacts
Vis kontaktoplysninger.
netsh dhcpclient help
Viser hj?lp.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/key.htm
0.14
16256

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Can I, turn off view the zip files in the tree-view, (turn off, show, directory)?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Ich habe das Windows 10 zugemüllt, Fehlerbehebung, Reparatur?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup directory!

 /

What is market failure?

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /