netsh branchcache set localcache - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set localcache ? Format: set localcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale cache skal lagres. Angives til DEFAULT for at gendanne cachens standardplacering. Kommentarer: Angiver placeringen af den lokale cache for tjenesten BranchCache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at foretage ændringen. Alle eksisterende cachefiler flyttes til den nye placering. Eksempler: set localcache DEFAULT set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / LOCALCACHE

netsh branchcache set localcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/localcache.htm
0.171
17483

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Baumansicht in jeder der Explorer Adressleisten auch unter Windows 10!

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Just test the RAM under Windows 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Was ist eine Bootdiskete?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Q-Dir per Startparameter mit einem bestimmten Laufwerk Explorer Fenster starten?

 /

Share documents and images under Windows 10!

 /