NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set localcache ? Format: set localcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale cache skal lagres. Angives til DEFAULT for at gendanne cachens standardplacering. Kommentarer: Angiver placeringen af den lokale cache for tjenesten BranchCache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at foretage ændringen. Alle eksisterende cachefiler flyttes til den nye placering. Eksempler: set localcache DEFAULT set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / LOCALCACHE

netsh branchcache set localcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/localcache.htm

0.046

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

How to format new hard drive, or create new partition eg. volume in Windows-8 / 8.1 / 10?

 /

Windows-10 and double tap time for touch screen, how to customize?

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (10, 8.1)!

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /