NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » localcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set localcache ? Format: set localcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale cache skal lagres. Angives til DEFAULT for at gendanne cachens standardplacering. Kommentarer: Angiver placeringen af den lokale cache for tjenesten BranchCache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at foretage ændringen. Alle eksisterende cachefiler flyttes til den nye placering. Eksempler: set localcache DEFAULT set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / LOCALCACHE

netsh branchcache set localcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale cache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, localcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/localcache.htm
0.031

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Die Windows 8.1 Desktop Suche!

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /