NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge show adapter ? Format: show adapter [[id=]heltal] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, som du vil se konfigurationen for. Kommentarer: Viser oplysninger om de kort, der indgår i sammenknytningen. Eksempler: show adapter Viser en liste over alle kort (med id'er), som indgår i sammenknytningen, og deres indstillinger og flag.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows Seven - Kommandoer Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning. / Windows Seven
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set
Angiver indstillinger pr. profil eller globalt.
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static add filteraction
Opretter en filterhandling.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/show/adapter.htm

0.077

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Windows-7 hat kein Mail und kein Outlook Express!

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /