NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete helper - Fjerner en Hjælpe-DLL.

NETSH / DELETE

netsh delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. / Windows Seven
netsh, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static show filterlist
Viser oplysninger om filterlister.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/delete.htm

0.108

What is a documents folder?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

Quad-Explorer Q-Dir als vertrauenswürdige Anwendung unter Windows-10!

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Windows 10 ohne Produkt Key installieren, kann man das?

 /

Stars as traces / trails On the desktop!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /