NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete helper - Fjerner en Hjælpe-DLL.

NETSH / DELETE

netsh delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. / Windows Seven
netsh, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static show filterlist
Viser oplysninger om filterlister.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/delete.htm

0.046

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Markierte Ordner und Dateien während der Navigation merken?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Upgrade Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, alles was Sie wissen sollten?

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Is the mouse pointer in Windows 8 (8.1) smaller than the XP cursor?

 /