NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete helper - Fjerner en Hjælpe-DLL.

NETSH / DELETE

netsh delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. / Windows Seven
netsh, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static show filterlist
Viser oplysninger om filterlister.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/delete.htm

0.093

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Windows

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /