NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete helper - Fjerner en Hjælpe-DLL.

NETSH / DELETE

netsh delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. / Windows Seven
netsh, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
netsh advfirewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static show filterlist
Viser oplysninger om filterlister.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/delete.htm
0.093

Wo befinden sich die erweiterten Systemeigenschaften in Windows-10?

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

How to start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /