NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » dnsclient

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh dnsclient ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DNSCLIENT

netsh dnsclient - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten. / Windows Seven
netsh, dnsclient, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh http show cachestate
Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh dnsclient set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh netio
?ndringer til 'netsh netio'-konteksten.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/dnsclient.htm
0.062

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Bei der Umstellung auf Windows 7 die Programme behalten?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

What is USB (interface)?

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Vorschau, Rotieren, die Seite an PDF anpassen!

 /