NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » dnsclient » delete » dnsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh dnsclient delete dnsservers ? Format: delete dnsservers [name=] [[address=]|all] [[validate=]yes|no] Parametre: Navn Værdi name - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor DNS- servere slettes. address - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse til en DNS-server, du er ved at slette. all: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS- servere. validate - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for DNS-serveren. Værdien er som standard yes. Kommentarer: Sletter IP-adresser til statisk konfigurerede DNS-servere for en bestemt grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres resten af DNS-serverne. Eksempler: delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" all

NETSH / DNSCLIENT / DELETE / DNSSERVERS

netsh dnsclient delete dnsservers - Windows Seven - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, dnsclient, delete, dnsservers, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh ras add link
F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 install
Installer IP-protokollen.
netsh p2p pnrp peer resolve
Fortolker et peer-navn.
netsh interface dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/dnsclient/delete/dnsservers.htm

0.077

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Was bedeutet maximale Anzahl der Anfragen in TraceRouteOK?

 /

How can i preview images in Q-Dir Explorer View?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

How to set in Windows 8 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /

How to enable or disable Windows 8 password query when resuming from sleep mode?

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /