NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » iplisten

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add iplisten ? Format: add iplisten [ipaddress=] Parametre: Tag Værdi ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal føjes til listen IP Listen. Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse til listen IP Listen. Den omfatter ikke portnummer. Listen IP Listen definerer området for listen over adresser, som HTTP-tjenesten er bundet til. "0.0.0.0" betyder enhver IPv4-adresse, og "::" betyder enhver IPv6-adresse. Eksempler: add iplisten ipaddress=fe80::1 add iplisten ipaddress=1.1.1.1 add iplisten ipaddress=0.0.0.0 add iplisten ipaddress=::

NETSH / HTTP / ADD / IPLISTEN

netsh http add iplisten - Windows Seven - Kommandoer F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows Seven
netsh, http, add, iplisten, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
netsh advfirewall mainmode delete rule
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/iplisten.htm

0.124

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Wie werde ich denn Don't Sleep wieder los?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Wo finde ich die Einstellungen für Facebook-Werbeanzeigen?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

In Windows 10 die Laufwerksbuchstaben ändern, DVD und USB Laufwerke?

 /