NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » iplisten

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add iplisten ? Format: add iplisten [ipaddress=] Parametre: Tag Værdi ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal føjes til listen IP Listen. Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse til listen IP Listen. Den omfatter ikke portnummer. Listen IP Listen definerer området for listen over adresser, som HTTP-tjenesten er bundet til. "0.0.0.0" betyder enhver IPv4-adresse, og "::" betyder enhver IPv6-adresse. Eksempler: add iplisten ipaddress=fe80::1 add iplisten ipaddress=1.1.1.1 add iplisten ipaddress=0.0.0.0 add iplisten ipaddress=::

NETSH / HTTP / ADD / IPLISTEN

netsh http add iplisten - Windows Seven - Kommandoer F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows Seven
netsh, http, add, iplisten, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
netsh advfirewall mainmode delete rule
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/iplisten.htm

0.061

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Windows-10 Maus-Zeiger und der Cursor sind sehr langsam (schnell), warum?

 /

Automatische Updates deaktivieren, Ja oder Nein!

 /