NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » iplisten

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add iplisten ? Format: add iplisten [ipaddress=] Parametre: Tag Værdi ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal føjes til listen IP Listen. Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse til listen IP Listen. Den omfatter ikke portnummer. Listen IP Listen definerer området for listen over adresser, som HTTP-tjenesten er bundet til. "0.0.0.0" betyder enhver IPv4-adresse, og "::" betyder enhver IPv6-adresse. Eksempler: add iplisten ipaddress=fe80::1 add iplisten ipaddress=1.1.1.1 add iplisten ipaddress=0.0.0.0 add iplisten ipaddress=::

NETSH / HTTP / ADD / IPLISTEN

netsh http add iplisten - Windows Seven - Kommandoer F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows Seven
netsh, http, add, iplisten, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
netsh advfirewall mainmode delete rule
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/iplisten.htm
0.202
15835

Externe Festplatte mit Windows formatiert, kann ich trotzdem sicher löschen?

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Wo erkenne ich alle installierten Updates von Windows 11?

 /

Do Windows 11 Visual Effects Slow Down Your PC?

 /

6 Jahre Windows 10 und jetzt kommt Windows 11!

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

What is a drive letter?

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

What are number formats?

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

I get a lot of emails regarding program expansion!

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /