NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete cache - Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache. delete iplisten - Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen. delete sslcert - Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port. delete timeout - Sletter en global timeoutværdi. delete urlacl - Sletter en reservation af URL-adresse.

NETSH / HTTP / DELETE

netsh http delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra en tabel. / Windows Seven
netsh, http, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
netsh mbn show connection
Viser oplysningerne om den aktuelle forbindelse for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/delete.htm
0.046

Passwort anlegen bei Windows 7, bzw. das Kennwort ändern?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Auto Login in Windows-8.1 und 10 ohne Passwort (Kennwort)?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

How to pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /