NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » httpstunnel

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface httpstunnel ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstil IP HTTPS-konfigurationerne. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / HTTPSTUNNEL

netsh interface httpstunnel - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface httpstunnel'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, httpstunnel, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort.
netsh nap client set csp
Angiver konfiguration af program til kryptografiske tjenester.
netsh advfirewall show store
Viser politiklageret for den aktuelle interaktive session.
netsh mbn show visibleproviders
Viser listen over synlige providere for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh lan set tracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/httpstunnel.htm

0.077

Wo kann ich festlegen wie das Windows-7 starten soll, z.B. ein Diagnosesystemstart?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Wie kann ich die Spalten für den Ordnerausdruck speichern, bzw. laden?

 /

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /