NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installer IP-protokollen. reset - Nulstil IP-konfigurationerne. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjern IP-protokollen. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IPV4

netsh interface ipv4 - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete potentialrouter
Sletter en router fra den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras ip add range
F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show udpconnections
Viser UDP-forbindelser.
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp peer set
Indstiller konfigurationsparametre.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4.htm
0.108

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Wie kann ich in WinBin2Iso in meine Landessprache übersetzen!

 /

WinPing für komfortables Pingen unter Windows 10, 8.1, 7   .

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Windows 10 Benutzerpasswörter ändern, über NET USER Befehl, aber wie?

 /