NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installer IP-protokollen. reset - Nulstil IP-konfigurationerne. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjern IP-protokollen. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IPV4

netsh interface ipv4 - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete potentialrouter
Sletter en router fra den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras ip add range
F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show udpconnections
Viser UDP-forbindelser.
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp peer set
Indstiller konfigurationsparametre.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4.htm
0.093

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Position der Desktop Symbole speichern?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Prüfen, ob ein Datei-Pfad vorhanden ist, per Befehlszeile?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /