NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » add » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add route ? Format: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Det præfiks, der skal tilføjes en rute for. interface - Grænsefladens navn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis prefix ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Ikke annonceret i ruteannoncer. Dette er standarden. age: Annonceret i ruteannoncer med begrænset levetid. yes: Annonceret i ruteannoncer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten er foretrukken. Standardværdien er lig med den gyldige levetid. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standarden. Kommentarer: Tilføjer en rute for et givent præfiks. Eksempel: add route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv4 add route - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, add, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter delete rule
Sletter RPC-firewallfilterreglen.
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/route.htm
0.14
16654

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Wie wird ein Computer mit einem Virus, oder Spyware infiziert?

 /

Bei Windows 11 werden potenziell unerwünschte Apps blockiert!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Share and user names, save the network passwords on Windows 11, 10, ...!

 /

Auto Login in Windows 8.1 und 10 ohne Passwort (Kennwort)?

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Disable or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 and 11 for unnecessary files, can I?

 /