NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » delete » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 delete address ? Format: delete address[name=] [[address=]] [[gateway=]|all] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi name - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den statiske IP-adresse, der skal slettes. gateway - En af følgende værdier: : En angivet standardgateway-IP-adresse, der skal slettes. all: Sletter alle standardgateway-IP-adresser på grænsefladen. store - En af følgende værdier: active: Sletning varer kun indtil næste start. persistent: Sletningen er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Sletter en statisk IP-adresse eller en statisk standardgateway fra en angivet grænseflade. Eksempler: delete address "Local Area Connection" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IPV4 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv4 delete address - Windows Seven - Kommandoer Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, delete, address, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp show chimneystats
Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible gr?nseflader.
netsh wfp capture status
Fort?ller, om en interaktiv session til hentning er i gang.
netsh interface portproxy set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh rpc show
Viser den valgfrie bindingsstatus for hvert undernet p? systemet
netsh interface ipv6 show potentialrouters
Viser potentielle routere.
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/delete/address.htm
0.14
21137

Windows 10/11 Home set up, configure and delete guest account!

 /

Windows Server 2019, 2016, 2012 Strato neu starten?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows 11,10 taskbar icons!

 /

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows 11, 10, ... !

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Windows 11 virtual memory settings!

 /

Windows run dialog find and start?

 /

CPU frequency query W10, W7 without if and but also V1 for W98!

 /

Test for Graphics Cards on MS Windows 11, 10, ... Server OS

 /

Can I customize the default paper size in Word!

 /