NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » delete » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 delete neighbors ? Format: delete neighbors [[name=] [[address=]] [[subinterface=]]] [[store=]active|persistent]] Parametre: Navn Værdi name - Navn på eller indeks for grænseflade. address - Nabos adresse. subinterface - Undergrænseflade-LUID. store - En af følgende værdier: active: Posten vises måske ved næste genstart. persistent: Posten forsvinder. Poster i begge lagre slettes som standard. Kommentarer: Rydder ARP-cachen (Address Resolution Protocol). Hvis en grænseflade er angivet, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne ARP-cachepost, der slettes. Eksempel: delete neighbors "Lokal netværksforbindelse"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 delete neighbors - Windows Seven - Kommandoer T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, delete, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
netsh winhttp reset
Nulstiller WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/delete/neighbors.htm

0.046

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen im Windows 8.1 Explorer!

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /