NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » compartment

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set compartment ? Format: set compartment[compartment=] [defaultcurhoplimit=] [store=]active|persistent Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelingsidentifikator. defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre. Eksempel: set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / COMPARTMENT

netsh interface ipv4 set compartment - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, compartment, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh branchcache set publicationcachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete server
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show firewall
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for firewallen.
netsh mbn dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall export
Eksporterer den aktuelle politik til en fil.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/compartment.htm
0.109

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

What is phishing?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

In Windows 8 (10) Ansichtseinstellungen eines Ordners für alle Ordner übernehmen?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /