NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set neighbors ? Format: set neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: set neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 set neighbors - Windows Seven - Kommandoer Angiver en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
netsh http dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/neighbors.htm
0.155

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

What is a pixel?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

What is a tablet?

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

HDMI am alten Notebook (Laptop)?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /