NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » config

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show config ? Format: show config [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på indekset for en angivet grænseflade. Kommentarer: Viser IP-adressekonfigurationen for en angivet grænseflade eller grænseflader og andre TCP/IP-konfigurationsoplysninger, som f.eks. konfigurerede DNS- og WINS-servere. Eksempler: show config "Local Area Connection"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / CONFIG

netsh interface ipv4 show config - Windows Seven - Kommandoer Viser IP-adresser og flere oplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, config, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip add range
F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show udpconnections
Viser UDP-forbindelser.
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp peer set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/config.htm

0.077

Was ist Plug & Play?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Gibt es eine Kommandozeilen-Option, um das Programm minimiert zu starten?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Andere Fenster im To-Tray Bereich über Rechtsklick auf das Schließen-Button!

 /