NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show destinationcache ? Format: show destinationcache [[interface=] [[address=]]] [[level=]normal|verbose] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationsadresse. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. post. Dette er standarden, når ingen adresse er angivet. verbose: Viser flere oplysninger om hver post. Dette er standarden, når en adresse er angivet. Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der vises.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv4 show destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Viser poster i destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 6to4 show
Viser oplysninger.
netsh ras diagnostics set modemtracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse.
netsh interface ipv4 show addresses
Viser IP-adressekonfigurationer.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/destinationcache.htm

0.092

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Finden Sie Zeichentabelle für Windows 10? (Starten, Ausführen, Herunterladen)!

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /