NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » ipaddresses

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show ipaddresses ? Format: show ipaddresses [[name=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi name - Grænsefladenavn eller indeks. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hvert grænsefladen. Dette er standarden, når der er angivet en grænseflade. store - En af følgende værdier: active: Viser adresser i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende adresser. Kommentarer: Viser alle IPv4-adresser eller alle adresser på en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / IPADDRESSES

netsh interface ipv4 show ipaddresses - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, ipaddresses, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show scenario
Viser oplysninger om scenario.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/ipaddresses.htm

0.062

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /