NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » ipstats

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show ipstats ? Format: show ipstats [[rr=]] Parametre: Tag Værdi rr - En hastighed i sekunder mellem opdatering af IP-statistik. Kommentarer: Viser IP-statistikoplysninger. Eksempler: show ipstats show ipstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / IPSTATS

netsh interface ipv4 show ipstats - Windows Seven - Kommandoer Viser IP-statistik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, ipstats, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wfp show state
Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec.
netsh interface show
Viser oplysninger.
netsh trace show CaptureFilterHelp
Vis underst?ttede filtre til hentning og deres anvendelse p? en liste.
netsh interface isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/ipstats.htm

0.077

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Remove Q-Dir from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Windows-7 32Bit Treiber bei x64?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

Automatische Wiedergabe für alle Benutzer deaktivieren in Windows 8.1/10 (Autoplay)

 /