NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » udpconnections

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show udpconnections ? Format: show udpconnections [[localaddress=]] [[localport=]] [[rr=]] Parametre: Tag Værdi localaddress - Skal inkludere den lokale IP-adresse for et UDP-slutpunkt. localport - Skal inkludere den lokale port for et UDP-slutpunkt. rr - Opdateringshastigheden i sekunder for UDP-forbindelsesoplysninger. Kommentarer: Viser UDP-forbindelsesstatusoplysninger. Eksempler: show udpconnections show udpconnections 10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / UDPCONNECTIONS

netsh interface ipv4 show udpconnections - Windows Seven - Kommandoer Viser UDP-forbindelser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, udpconnections, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/udpconnections.htm

0.061

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Wie kann ich Windows 7 wieder deinstallieren?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (Windows 10, 7, 8.1)?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Hilfe, meine Datei kann nicht gelöscht werden!

 /