NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show » udpconnections

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show udpconnections ? Format: show udpconnections [[localaddress=]] [[localport=]] [[rr=]] Parametre: Tag Værdi localaddress - Skal inkludere den lokale IP-adresse for et UDP-slutpunkt. localport - Skal inkludere den lokale port for et UDP-slutpunkt. rr - Opdateringshastigheden i sekunder for UDP-forbindelsesoplysninger. Kommentarer: Viser UDP-forbindelsesstatusoplysninger. Eksempler: show udpconnections show udpconnections 10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW / UDPCONNECTIONS

netsh interface ipv4 show udpconnections - Windows Seven - Kommandoer Viser UDP-forbindelser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, udpconnections, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser UDP-forbindelser. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show/udpconnections.htm
0.218
17707

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared!

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts excluding installing!

 /

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

How to add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

PDF save Error on Windows 10 os, why?

 /

Disk Error Checking on Windows 10!

 /

GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Check box in the Quad File Explorer for file marking!

 /