NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » set » relay

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set relay ? Format: set relay [[name=](|default)] [[state=](enabled|disabled|automatic|default)] [[interval=]] Parametre: Kode Værdi name - Navn på 6to4-relay. state - Tilstand for relay-navnefortolkning. interval - Fortolkningsinterval (i minutter). Kommentarer: Definerer 6to4-relay-oplysninger. Eksempler: set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SET / RELAY

netsh interface ipv6 6to4 set relay - Windows Seven - Kommandoer Angiver 6to4-relayoplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, 6to4, set, relay, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface 6to4
?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh netio show
Viser oplysninger.
netsh bridge
?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten.
netsh nap client reset server
Nulstiller konfiguration af server, der er tillid til.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/6to4/set/relay.htm
0.03

Wie kann ich bei der Vista Adressleiste sehr lange Verzeichnisnamen editieren/kopieren?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Am Samsung Galaxy das Mobile-Internet deaktivieren (abstellen, auschalten)?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /