NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Adresse på nabo. neighbor - Linklagadresse på nabo. subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "3f::2" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows-computer som enWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/neighbors.htm
0.171

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

User Requests?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /