netsh interface ipv6 add neighbors - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Adresse på nabo. neighbor - Linklagadresse på nabo. subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "3f::2" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows-computer som enWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en naboadresse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/neighbors.htm
0.078
16308

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Eingabeaufforderung Programm- Parameter-Argumente als Favoriten speichern!

 /

Unterschied zwischen hacken und einbrechen?

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Verhindert das Wiederherstellen der vertraulichen Dateien!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Drucken Sie, was Sie in den Datei Explorer Ansichten sehen!

 /

Wo ist bei Windows-7 der Windows Messenger?

 /