NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Adresse på nabo. neighbor - Linklagadresse på nabo. subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "3f::2" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows-computer som en
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/neighbors.htm

0.093

Windows 10 Gastkonto einrichten, (Account erstellen)?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Wie kann ich den FTP-Clientmodus im FileZilla von Passiv- auf Aktiven-Modus umstellen?

 /

Die automatischen Updates beim Adobe Acrobat Reader deaktivieren/ausschalten?

 /