NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Adresse på nabo. neighbor - Linklagadresse på nabo. subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "3f::2" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows-computer som en
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en naboadresse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/neighbors.htm
0.14
16308

Am Samsung Galaxy das Mobile-Internet deaktivieren (abstellen, ausschalten)?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Network?

 /

Batch file with several commands output to text file Windows 11, 10, ...!

 /

What is a PNG file?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Old bug with the same directory find the same photos on Windows 10, 8.1!

 /

Which CPU does my Windows PC have?

 /

Wie kann man auf Windows 8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10/11!

 /

Difference between input and output device?

 /

Increase the maximum size of the virtual hard disk via command prompt!

 /