NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » potentialrouter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add potentialrouter ? Format: add potentialrouter [interface=] [[address=]] Parametre: Tag Værdi interface - Grænseflade, som den potentielle router skal tilføjes på. address - Den potentielle routers adresse. Kommentarer: Tilføjer en potentiel router på en angivet grænseflade. Eksempel: add potentialrouter "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / POTENTIALROUTER

netsh interface ipv6 add potentialrouter - Windows Seven - Kommandoer F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, potentialrouter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh ras ip show config
Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics set rastracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/potentialrouter.htm
0.108

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Sterne als Spuren Am Desktop!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows-10 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /