netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show tracefacilities
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.109
17329

Langsames Starten von Windows 7, trotz Installation von Service Pack 1, zu langsames Booten von Win7?

 /

Was sind in Win-7 Bibliotheken, brauch ich so was überhaupt?

 /

Was ist tracert.exe?

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

What is tracert.exe?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Verbindungslinien zwischen den aufgeklappten Verzeichnissen!

 /

Wie kann ich das Magische Mausspuren Tool in meine Landessprache übersetzen!

 /