NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Format: delete destinationcache [[interface=] [[address=]]] Parametre: Navn Værdi interface - Grænsefladenavn eller -indeks. address - Destinationsadresse. Kommentarer: Rydder destinationscachen. Hvis der er angivet en grænseflade, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der slettes. Eksempel: delete destinationcache "Privat"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Sletter destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
netsh winhttp reset
Nulstiller WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter add condition
F?jer en betingelse til en eksisterende RPC-firewallfilterregel.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm
0.124

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Wie finde ich Bilder mit Find.Same.Images.OK!

 /