NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Format: delete destinationcache [[interface=] [[address=]]] Parametre: Navn Værdi interface - Grænsefladenavn eller -indeks. address - Destinationsadresse. Kommentarer: Rydder destinationscachen. Hvis der er angivet en grænseflade, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der slettes. Eksempel: delete destinationcache "Privat"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows Seven - Kommandoer Sletter destinationscachen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
netsh winhttp reset
Nulstiller WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter add condition
F?jer en betingelse til en eksisterende RPC-firewallfilterregel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm

0.046

How can I change the language in Windows 10?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

How to pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

Eine Alternative zum Ausführen Dialog von Windows mit extra Funktionen!

 /