NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Format: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal slettes en politik for. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Sletter en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.109

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

MagicMouseTrails Magische Mausspuren am Windows Desktop!

 /

Sichere Entfernung von Dateien mit dem Befehl ERASE, Beispiele?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /