NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Format: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal slettes en politik for. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Sletter en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm

0.062

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /