NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ? Format: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi prefix - Præfiks på rute, der skal slettes. interface - Grænsefladenavn eller indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link. store - En af følgende værdier: active: Ændring varer kun indtil næste start. persistent: Ændringen er vedvarende. Poster i begge lagre slettes som standard.\n Kommentarer: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows Seven - Kommandoer Sletter en rute. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn
?ndringer til 'netsh mbn'-konteksten.
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en rute. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.14
15409

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

What is an admin mode on Windows 11, 10, ...!

 /

Can I restore download directory view in Windows 11 and 10!

 /

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

Here's can I reinstall Windows 10 excluding bloatware!

 /

Can I use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

 /

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /

Kann ich die gut lesbaren Tür Notizen als PDF speichern?

 /

What is the screen resolution of my Windows 11?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

External hard disk standby disable Windows 10/11  (USB, eSATA)?

 /