NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » isatap

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP

netsh interface ipv6 isatap - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ipv6 isatap'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, isatap, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client delete server
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show firewall
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for firewallen.
netsh mbn dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh advfirewall export
Eksporterer den aktuelle politik til en fil.
netsh ipsec static show gpoassignedpolicy
Viser oplysninger om en gruppetildelt politik.
netsh wlan show autoconfig
Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/isatap.htm

0.062

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Standard-Drucker Einstellungen bei Windows 10 ändern, wie kann man das?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /