NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » isatap » set » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ? Format: set state [state=](enabled|disabled|default) Parametre: Navn Værdi state - En af følgende værdier: disabled: Deaktiverer ISATAP-tjenesten. Der oprettes ingen ISATAP-grænseflader. enabled: Aktiverer ISATAP-tjenesten. Konfigurer et link med en lokal adresse på de enkelte ISATAP-grænseflader . Der kan tildeles flere adresser til en ISATAP-grænseflade af ISATAP-serveren. default: Forsøger at oprette forbindelse til ISATAP-serveren. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, konfigureres der ingen adresser på ISATAP-grænsefladen. Kommentarer: Angiver ISATAP-tilstanden. Eksempler: set state enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SET / STATE

netsh interface ipv6 isatap set state - Windows Seven - Kommandoer Angiver ISATAP-tilstanden. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, isatap, set, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver ISATAP-tilstanden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/isatap/set/state.htm
0.187
17182

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, can I!

 /

USB-Debugging Entwicklermodus aktivieren Samsung-Galaxy (Android)?

 /

Start calendar directly via totray shortcut on the desktop!

 /

Kann ich den SmartScreen Filter unter Windows 10 deaktivieren?

 /

Can I customize the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Console and PowerShell show the Date or customize the Time!

 /

Find settings for finger input on Windows 10!

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

How can i translate ProcessKO or customize the language?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /