NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Format: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal ændres en politik for. precedence - Prioritetsværdi til sortering. label - Etiketværdi til sikring af overensstemmelse. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en politik til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh ras ip show config
Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics set rastracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ipv4 show compartments
Viser opdelingsparametre.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.108

Change Screen Resolution in Windows 10, two solutions?

 /

Translate text from clipboard!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

Vollversionen und Volumen-Lizenzen Unterschied?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /