NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set subinterface ? Format: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. mtu - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er linkets naturlige MTU. subinterface - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader. Eksempel: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv6 set subinterface - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show CaptureFilterHelp
Vis underst?ttede filtre til hentning og deres anvendelse p? en liste.
netsh interface isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras ipv6 set negotiation
Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/subinterface.htm
0.062

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Wo wird die Desktop Icon Layout Sicherung gespeichert?

 /

Ein silberner Mauszeiger mit der entsprechenden Größe!

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /