NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » subinterface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set subinterface ? Format: set subinterface [interface=] [[mtu=]] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. mtu - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er linkets naturlige MTU. subinterface - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader. Eksempel: set subinterface "1" mtu=1500 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / SUBINTERFACE

netsh interface ipv6 set subinterface - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, subinterface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show CaptureFilterHelp
Vis underst?ttede filtre til hentning og deres anvendelse p? en liste.
netsh interface isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras ipv6 set negotiation
Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/subinterface.htm
0.202
20032

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Turn off the touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

What is the difference between float and double?

 /

How to start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

CMD prompt practically at the Start menu directory!

 /

How can i translate ProcessKO or customize the language?

 /

Druckerverbindung und Druckprobleme!

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Aktivieren der Druckprotokollierung in Windows 10, 8.1, ... und MS Server!

 /

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /