NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » addresses

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show addresses ? Format: show addresses [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hvert grænseflade. Dette er standarden, når en grænseflade er angivet. store - En af følgende værdier: active: Viser adresser i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende adresser. Kommentarer: Viser alle IPv6-adresser eller alle adresser på en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESSES

netsh interface ipv6 show addresses - Windows Seven - Kommandoer Viser de aktuelle IP-adresser. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, addresses, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winhttp reset
Nulstiller WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter add condition
F?jer en betingelse til en eksisterende RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/addresses.htm

0.046

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Schrift und Darstellungs-Probleme unter Windows 8.1 beheben!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows-10?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 8, or 7?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /